2023-02-08 Atnaujinimo data: 2023-02-21
Spausdinti

Neformaliojo suaugusiųjų švietimo ir tęstinio mokymosi programų konkursas

first image

Telšių rajono savivaldybės administracija kviečia teikti paraiškas Neformaliojo suaugusiųjų švietimo ir tęstinio mokymosi programoms (toliau – Programa) finansuoti. Programų finansavimo tikslas – plėtoti Telšių rajono savivaldybės neformaliojo suaugusiųjų švietimo paslaugas, tenkinančias visuomenės ir darbo rinkos poreikius, didinti jų prieinamumą. 

Konkursui paraiškas gali teikti fiziniai ar juridiniai asmenys, teisės aktų nustatyta tvarka turintys teisę vykdyti neformalųjį suaugusių švietimą ir / ar tęstinį mokymą.

Paraiška su nuoroda „Paraiška Neformaliojo suaugusiųjų švietimo programų finansavimo konkursui“ teikiama Telšių švietimo centrui adresu: S. Daukanto g. 35, 87104 Telšiai, naudojantis registruoto pašto paslaugomis arba nuskenuota atsiunčiama el. paštu info@sctelsiai.lt  iki 2023 m. kovo 10 d. 15 val.

Savivaldybėje informaciją apie konkursą teikia Švietimo ir sporto skyriaus vedėjo pavaduotoja Daiva Tūmienė, tel. +370 616 86811,  el. p. daiva.tumiene@telsiai.lt,, Programų vykdytojus Švietimo ir mokslo institucijų registre registruoja Švietimo ir sporto skyriaus vyr. specialistas Gediminas Gudas, tel. (8 444) 60205, el. p. gediminas.gudas@telsiai.lt  .

Neformaliojo suaugusiųjų švietimo ir tęstinio mokymosi programų, finansuojamų Telšių rajono savivaldybės biudžeto lėšomis, finansavimo ir atrankos tvarkos aprašą ir paraiškos formą (1 priedas) rasite čia: https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/b22d84c02f3111e79f4996496b137f39