2022-02-08 Atnaujinimo data: 2022-11-22
Spausdinti

Pėsčiųjų – dviračių takų išvystymo Telšių rajone ir Telšių mieste su priemiestinėmis gyvenvietėmis specialusis planas

first image

Patvirtintas 2012 m. gruodžio 27 d. Telšių rajono savivaldybės tarybos sprendimu Nr. T1-501.

Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų registre TPD registracijos NR. T00045631

PRIDEDAMA:

  1. Aiškinamasis raštas
  2. Pagrindinis brėžinys
  3. Pagrindinis brėžinys (Telšių miestas)
  4. Pagrindinis brėžinys (Varnių miestas)