2022-02-08 Atnaujinimo data: 2022-11-22
Spausdinti

Telšių miesto vakarinės intensyvaus eismo gatvės 0,00-7,10 km specialusis planas

first image

Patvirtintas 2009 m. sausio 29 d. Telšių rajono savivaldybės tarybos sprendimu Nr. T1-24.

Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų registre TPD registracijos NR. T00045505

PRIDEDAMA:

  1. Aiškinamasis raštas
  2. Planas 1
  3. Planas 2