2022-03-03 Atnaujinimo data: 2023-01-18
Spausdinti

Telšių senamiesčio nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos specialusis planas